ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa, UČS 32 - 33.05 Tr. úsek Trenčín - Tr. Teplá, nový žel. most v nžkm 127,771

Názov stavby: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa, UČS 32 - 33.05 Tr. úsek Trenčín - Tr. Teplá, nový žel. most v nžkm 127,771
Rok realizácie: 2013
Odberateľ: Združenie pod BREZINOU, zast. TSS GRADE, a.s.

 Referencie / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa, UČS 32 - 33.05 Tr. úsek Trenčín - Tr. Teplá, nový žel. most v nžkm 127,771 - foto
 Referencie / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa, UČS 32 - 33.05 Tr. úsek Trenčín - Tr. Teplá, nový žel. most v nžkm 127,771 - foto

Naše referencie