Prestavba priepustu v km 6,394 trate Zohor-Plavecký Mikuláš (Lozorno)

Názov stavby: Prestavba priepustu v km 6,394 trate Zohor-Plavecký Mikuláš (Lozorno)
Rok realizácie: 08/00-12/00preruš. financovanie 02/01-05/01
Odberateľ: ŽSR, Správa žel. tratí a stavieb Bratislava

 Referencie / Prestavba priepustu v km 6,394 trate Zohor-Plavecký Mikuláš (Lozorno)  - foto

Naše referencie