ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa, UČS 32 - 33.04 Tr. úsek Trenčín - Tr. Teplá, zrušenie žel. mosta v nžkm 128,408

Názov stavby: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa, UČS 32 - 33.04 Tr. úsek Trenčín - Tr. Teplá, zrušenie žel. mosta v nžkm 128,408
Rok realizácie: 2013
Odberateľ: Združenie pod BREZINOU, zast. TSS GRADE, a.s.


Naše referencie