Rekonštrukcia mosta v km 94,328 na trati Devínska Nová Ves - Štúrovo (Sládkovičovo)

Názov stavby: Rekonštrukcia mosta v km 94,328 na trati Devínska Nová Ves - Štúrovo (Sládkovičovo)
Rok realizácie: 2013 - 2014
Odberateľ: ŽSR

 Referencie / Rekonštrukcia mosta v km 94,328 na trati Devínska Nová Ves - Štúrovo (Sládkovičovo) - foto
 Referencie / Rekonštrukcia mosta v km 94,328 na trati Devínska Nová Ves - Štúrovo (Sládkovičovo) - foto

Naše referencie