NAŠA SPOLOČNOSŤ Dopravné stavby, diagnostika, búracie práce

  Navštívením našej web stránky získate množstvo informácií, ktoré môžete zúžitkovať pre naplnenie Vaších potrieb. Cieľom našej spoločnosti je vytvárať ekonomicky prijateľné riešenia návrhu a realizácie diela na základe požiadaviek.

   

Naša stavebná spoločnosť sa špecializuje na realizáciu dopravných stavieb (stavby a rekonštrukcie mostných objektov) a na činnosť vzkonávanú banským spôsobom (razenie tunelov a prieskumných štôlní, rekonštrukcie tunelov).

Spoločnosť sa zaoberá najmä razením tunelov. Pri razení tunela Čebrať (diaľničný tunel) je použitá tunelovacia metóda NRTM (nová rakúska tunelovacia metóda) za použitia trhavín, ktorá vedome a cielene využíva nosné vlastnosti horninového masívu s cieľom optimalizovať proces razenia a zabezpečovania výrubu a minimalizovať s tým spojené ekonomické náklady.

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného manažérstva, ktorý sa skladá zo systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015, systému enviromentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy ISO 14001:2015 a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek normy ISO 45001:2018.

NAŠE REFERENCIE
 

Vykonávame tieto činnosti

Aktuálny projekt

 • Plzeň-Litice, rekonstrukce mostu PM 089 včetně doplnění chodníku k ulici K Valše

  ZOBRAZIŤ VIAC
   
 • Oprava lávky náučná stezka Zábělá

  ZOBRAZIŤ VIAC
   
 • 2015-trvá Diaľnica D1, Hubová-Ivachnová, tunel Čebrať

  OHL ŽS, a.s. organizačná zložka (subdodávka)

  ZOBRAZIŤ VIAC
   

Referencie