Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. Etapa

Názov stavby: Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. Etapa
Rok realizácie: 2017-2018
Odberateľ: ŽSR


Naše referencie