ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa, UČS 32 - 33.03 Tr. úsek Trenčín - Tr. Teplá, zast. Opatová, Podchod pre chodcov v nžkm 127,168

Názov stavby: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa, UČS 32 - 33.03 Tr. úsek Trenčín - Tr. Teplá, zast. Opatová, Podchod pre chodcov v nžkm 127,168
Rok realizácie: 2013
Odberateľ: DSC, a.s.

 Referencie / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa, UČS 32 - 33.03 Tr. úsek Trenčín - Tr. Teplá, zast. Opatová, Podchod pre chodcov v nžkm 127,168  - foto
 Referencie / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa, UČS 32 - 33.03 Tr. úsek Trenčín - Tr. Teplá, zast. Opatová, Podchod pre chodcov v nžkm 127,168  - foto
 Referencie / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa, UČS 32 - 33.03 Tr. úsek Trenčín - Tr. Teplá, zast. Opatová, Podchod pre chodcov v nžkm 127,168  - foto
 Referencie / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa, UČS 32 - 33.03 Tr. úsek Trenčín - Tr. Teplá, zast. Opatová, Podchod pre chodcov v nžkm 127,168  - foto

Naše referencie