Oprava mosta v km trate Fiľakovo - Vrútky (Kremnické Bane)

Názov stavby: Oprava mosta v km trate Fiľakovo - Vrútky (Kremnické Bane)
Rok realizácie: 09/96 - 12/96
Odberateľ: ŽSR, Mostný obvod Bratislava

 Referencie / Oprava mosta v km trate Fiľakovo -  Vrútky (Kremnické Bane)  - foto
 Referencie / Oprava mosta v km trate Fiľakovo -  Vrútky (Kremnické Bane)  - foto

Naše referencie