Oprava priepustu v km 153,904 trate Košice - Žilina (Olcnava)

Názov stavby: Oprava priepustu v km 153,904 trate Košice - Žilina (Olcnava)
Rok realizácie: 09/99 - 10/99
Odberateľ: ŽSR, Správa žel. tratí a stavieb Košice

 Referencie / Oprava priepustu v km 153,904 trate Košice - Žilina (Olcnava) - foto
 Referencie / Oprava priepustu v km 153,904 trate Košice - Žilina (Olcnava) - foto

Naše referencie