Rekonštrukcia mosta v km 51,368 trate Devínska Nová Ves - Štúrovo (Červený most)

Názov stavby: Rekonštrukcia mosta v km 51,368 trate Devínska Nová Ves - Štúrovo (Červený most)
Rok realizácie: 2013 - 2014
Odberateľ: Železničné stavebníctvo Bratislava a.s. (subdodávka)

 Referencie / Rekonštrukcia mosta v km 51,368 trate Devínska Nová Ves - Štúrovo (Červený most) - foto

Naše referencie