Oprava mosta v km 259,372 trate Fiľakovo-Vrútky (Kremnické Bane)

Názov stavby: Oprava mosta v km 259,372 trate Fiľakovo-Vrútky (Kremnické Bane)
Rok realizácie: 05/95-11/9506/96-08/96
Odberateľ: ŽSR, Mostný obvod Bratislava

 Referencie / Oprava mosta v km 259,372 trate Fiľakovo-Vrútky (Kremnické Bane)  - foto
 Referencie / Oprava mosta v km 259,372 trate Fiľakovo-Vrútky (Kremnické Bane)  - foto
 Referencie / Oprava mosta v km 259,372 trate Fiľakovo-Vrútky (Kremnické Bane)  - foto

Naše referencie