1- Rekonštrukcia tunela č. 14 v čremošnom na trati B. Bystrica-Diviaky

Názov stavby: 1- Rekonštrukcia tunela č. 14 v čremošnom na trati B. Bystrica-Diviaky
Rok realizácie: 06/93 - 06/9410/94-04/95
Odberateľ: Železnice SR (ŽSR) Sekcia tratí a budov Zvolen


Naše referencie