Sanácia tunela Turček

Názov stavby: Sanácia tunela Turček
Rok realizácie: 10/93
Odberateľ: ŽSR Sekcia tratí a budov Zvolen


Naše referencie