Oprava tunela Zlatno na trati Lučenec-Utekáč, II. etapa

Názov stavby: Oprava tunela Zlatno na trati Lučenec-Utekáč, II. etapa
Rok realizácie: 09/98-12/98
Odberateľ: ŽSR, Správa žel. tratí a stavieb Zvolen


Naše referencie