Sanácia mosta v km 158,431 trate Košice-Žilina (Chrásť nad Hornádom)

Názov stavby: Sanácia mosta v km 158,431 trate Košice-Žilina (Chrásť nad Hornádom)
Rok realizácie: 01/99-09/99
Odberateľ: ŽSR, Mostný obvod Košice

 Referencie / Sanácia mosta v km 158,431 trate Košice-Žilina (Chrásť nad Hornádom) - foto
 Referencie / Sanácia mosta v km 158,431 trate Košice-Žilina (Chrásť nad Hornádom) - foto

Naše referencie