Úprava areálu Mostného obvodu v Zbehoch

Názov stavby: Úprava areálu Mostného obvodu v Zbehoch
Rok realizácie: 11/93-12/93
Odberateľ: ŽSR, Mostný obvod Bratislava


Naše referencie