Rekonštrukcia juhovýchodného svahu nemcovského tunela na trati Strážske -Prešov

Názov stavby: Rekonštrukcia juhovýchodného svahu nemcovského tunela na trati Strážske -Prešov
Rok realizácie: 10/00-11/00
Odberateľ: ŽSR, Správa žel. tratí a stavieb Prešov

 Referencie / Rekonštrukcia juhovýchodného svahu nemcovského tunela na trati Strážske -Prešov  - foto
 Referencie / Rekonštrukcia juhovýchodného svahu nemcovského tunela na trati Strážske -Prešov  - foto

Naše referencie