Činnosť

Vykonávame tieto činnosti

 • vykonávanie dopravných stavieb
 • činnosť vykonávaná banským spôsobom
 • vykonávanie bytových a občianskych stavieb
 • vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavení sídliskových celkov)
 • stabilizácia stavebných jám a hornín striekaným betónom a kotvením
 • vykonávanie injektáží na báze polyuretánových živíc
 • vykonávanie injektáží na báze cementu
 • prípravné práce pre stavby
 • projektovanie stavieb
 • inžinierska činnosť
 • výkon činnosti stavebného dozoru
 • prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
 • kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadom