Sanácia ružbašského tunela na trati Plaveč-Studený Potok

Názov stavby: Sanácia ružbašského tunela na trati Plaveč-Studený Potok
Rok realizácie: 07/93-10/9306/94-09/94
Odberateľ: ŽSR Sekcia tratí a budov Košice


Naše referencie