Úprava areálu Most. obvodu Zbehy - prístupová cesta

Názov stavby: Úprava areálu Most. obvodu Zbehy - prístupová cesta
Rok realizácie: 10/97-11/97
Odberateľ: ŽSR, Mostný obvod Bratislava


Naše referencie