Oprava tunela Zlatno na trati Lučenec-Utekáč III.etapa

Názov stavby: Oprava tunela Zlatno na trati Lučenec-Utekáč III.etapa
Rok realizácie: 10/99-11/99
Odberateľ: ŽSR, Správa žel. tratí a stavieb Zvolen


Naše referencie