Slovenské tunely a.s.

Činnosť

Vykonávame tieto činnosti

 • vykonávanie dopravných stavieb
 • činnosť vykonávaná banským spôsobom
 • vykonávanie bytových a občianskych stavieb
 • vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavení sídliskových celkov)
 • stabilizácia stavebných jám a hornín striekaným betónom a kotvením
 • vykonávanie injektáží na báze polyuretánových živíc
 • vykonávanie injektáží na báze cementu
 • prípravné práce pre stavby
 • projektovanie stavieb
 • inžinierska činnosť
 • výkon činnosti stavebného dozoru
 • prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
 • kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadom

Používané technológie

Stabilizácia kotvením
Kotvenie múrov, stien aj hornín prevádzame oceľovými klinkovými kotvami v dĺžkach podľa konkrétnych požiadaviek projektanta. Kotvy predpíname na požadovaný moment uťahovacím kĺúčom a následne preinjektovním ich stabilizujeme do horniny, resp. objektu.

Technológia striekaných betónov
Striekaný betón aplikujeme strojmi SSB Standard Vario vo viacerých vrstvách s použitím oceľovej mrežoviny, suchou zmesou.

Injektáž
Injektovaním tesníme a spevňujeme opory, piliere, klenby aj horniny cez vopred navŕtané otvory. Póry a trhliny vyplňujeme cez otvory injektážnou zmesou (cementovou, ílovocementovou), dopravovanou injektážnym zariadením Torkrét 003.

Odvodnenie
Odvodnenie tunelov a podzemných diel vykonávame odvodňovacími vrtmi zaústenými do zvodníc, resp. drenáží. Zvodnice budujeme podľa najvhodnejšej technológie (zapustené, lepené, kútové). Najnovšou technológiou odvodnenia podzemných objektov a základov budov je plošná izolácia s aplikáciou polyuretánových živíc.

Betonáž
Pri rekonštrukciách objektov využívame klasickú betonáž do dreveného debnenia. V súčasnosti tiež vykonávame betonáž do tzv. strateného debnenia IS- Tubosider. Betónovú zmes dopravujeme za debnenie tlakovým dopravníkom Pneumix 500.

Búracie práce
Búranie prevádzame deštrukčnou metódou s použitím trhavín Danubit I., II. alebo nedeštrukčnou technológiou rozpínavých zmesí (Cevamit), resp. pneumatickými kladivami. V najnovších technológiách pri búracích prácach nedeštrukčným spôsobom využívame hydraulické trhacie valce Darda C11S.

Jadrové vŕtanie
Jadrové vŕtanie vykonávame profesionálnymi jadrovými vŕtačkami do rôzných typov materiálov. Jadrové vrty sú vykonávané rôzných priemerov a dĺžok, v závislostí od požiadaviek objednávateľa (projektant, investor).