Slovenské tunely a.s.

Referencie

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa, UČS 32 - 32.55 Tr. úsek Trenčín - Tr. Teplá, priepust v nžkm 128,265

Názov stavby: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - III. etapa, UČS 32 - 32.55 Tr. úsek Trenčín - Tr. Teplá, priepust v nžkm 128,265
Rok realizácie: 2013
Odberateľ: "Združenie pod BREZINOU", zast. TSS GRADE, a.s.

Referencie / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad
Referencie / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad
Referencie / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad
Referencie / ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad

NAŠE REFERENCIE