Slovenské tunely a.s.

Referencie

Sanácia mostného piliera č.4 trate Lužianky-Leopoldov v km 23,896 (Hlohovec)

Názov stavby: Sanácia mostného piliera č.4 trate Lužianky-Leopoldov v km 23,896 (Hlohovec)
Rok realizácie: 05/99-10/99
Odberateľ: ŽSR, Mostný obvod Bratislava

 Sanácia mostného piliera č.4 trate Lužianky-Leopoldov v km 23,8
 Sanácia mostného piliera č.4 trate Lužianky-Leopoldov v km 23,8

NAŠE REFERENCIE