Slovenské tunely a.s.

Referencie

Oprava mosta v km 271,701 trate Žilina-Čadca (Krásno nad Kysucou)

Názov stavby: Oprava mosta v km 271,701 trate Žilina-Čadca (Krásno nad Kysucou)
Rok realizácie: 01/98-07/98
Odberateľ: ŽSR, Mostný obvod Bratislava

Oprava mosta v km 271,701 trate Žilina-Čadca (Krásno nad Kysucou
Oprava mosta v km 271,701 trate Žilina-Čadca (Krásno nad Kysucou
Oprava mosta v km 271,701 trate Žilina-Čadca (Krásno nad Kysucou

NAŠE REFERENCIE