Slovenské tunely a.s.

Referencie

Oprava mosta v km 0,854 trate Čadca-Makov

Názov stavby: Oprava mosta v km 0,854 trate Čadca-Makov
Rok realizácie: 11/97
Odberateľ: ŽSR, Mostný obvod Bratislava

NAŠE REFERENCIE