Slovenské tunely a.s.

Referencie

Oprava mosta v km 9,400 trate Čadca-Makov (Staškov)

Názov stavby: Oprava mosta v km 9,400 trate Čadca-Makov (Staškov)
Rok realizácie: 11/97
Odberateľ: ŽSR, Mostný obvod Bratislava

NAŠE REFERENCIE