Slovenské tunely a.s.

Referencie

Oprava mosta v km 0,514 trate Čadca-Makov

Názov stavby: Oprava mosta v km 0,514 trate Čadca-Makov
Rok realizácie: 10/97
Odberateľ: ŽSR, Mostný obvod Bratislava

Oprava mosta v km 0,514 trate Čadca-Makov

NAŠE REFERENCIE