Slovenské tunely a.s.

Referencie

Oprava tunela Zlatno na trati Lučenec-Utekáč,I. etapa

Názov stavby: Oprava tunela Zlatno na trati Lučenec-Utekáč,I. etapa
Rok realizácie: 05/97-09/97
Odberateľ: ŽSR, Správa žel. tratí a stavieb Zvolen

NAŠE REFERENCIE