Slovenské tunely a.s.

Referencie

Oprava mosta v km 41,871 trate Břeclav - Štúrovo

Názov stavby: Oprava mosta v km 41,871 trate Břeclav - Štúrovo
Rok realizácie: 08/95-08/97
Odberateľ: ŽSR, Mostný obvod Bratislava

Oprava mosta v km 41,871 trate Břeclav - Štúrovo

NAŠE REFERENCIE